Spiritualiteit is leven vanuit je hart met je voeten op de grond

Vele mensen lopen weg van het woord ‘spiritualiteit’ gewoon omdat een bepaalde geitenwollen-sokkengroepering een beeld over spiritualiteit in de wereld heeft gestuurd. Laat me je geruststellen, wij zijn geen sekte vermomd als coole coaches en we hebben geen toverstok waarmee we al jouw problemen wegtoveren.

Als je daar wel op had gehoopt, heb je pech. Ik zie spiritualiteit als iets heel nuchter en logisch waarbij je zelf je leven in handen te pakken hebt, met de voeten in de aarde. We gaan niet aan kaartje-leg doen in de hoop dat alle oplossingen uit de hemel op je neerdalen terwijl jij er hier op aarde een soepje van blijft maken.

Wat is spiritualiteit dan wel?

Om daar een idee van te krijgen, nodig ik je uit om gewoon al maar eens naar buiten te kijken, naar de natuur. Je vindt hopelijk wel ergens een boom, een plant, een bloemetje of gras? Laten we als voorbeeld die boom nemen. Een boom volgt netjes de wetten van de natuur:

  • in de zomer staat hij in volle bloei met misschien zelfs vruchten eraan
  • in de herfst laat hij alles los en vallen de blaren
  • in de winter zien we alleen een stille, kale boom en gebeurt alle voorbereidingswerk vanbinnen in de wortels, stam en takken
  • om zich voor de lente klaar te maken en nieuwe knoppen aan de takken te laten komen waar de nieuwe blaadjes uit groeien.

Op het moment dat de boom zijn bladeren loslaat, denkt hij er niet bij na of dat wel een goed idee is. En nog minder is hij ermee bezig wat er met de bladeren gaat gebeuren als ze op de grond terecht-komen. Alles wat er bij die boom gebeurt, is puur de energie van de natuur. De natuur volgt de wetten die voor het ganse universum gelden. Wij als mens zijn ook deel van dat universum, van diezelfde natuur. En voor ons is het dus ook de bedoeling dat wij die universele wetten volgen. Alleen hebben wij er een bewustzijn en vrije wil bij gekregen en probeert ons ego heel de tijd de universele wetten aan te passen naar hoe het ons goed uitkomt. Zo werkt het echter niet.

Code van de Ziel | DNA Code | Contact

” Verspil geen tijd aan gedachten die je niet verder helpen.”

Wij zijn spirit, wij zijn energie

Ons lichaam is een verpakking waarin een ziel zit. Wanneer we sterven, blijft er alleen maar stoffelijk overschot, ons lichaam, achter. Ik denk dat we het er wel over eens kunnen zijn dat we bij een stervende de ziel echt uit de ogen zien verdwijnen.

Als we spreken over mensen die bezield leven en werken, dan zie je ook daar het woord ziel terugkomen: zij leven volgens hun ziel en de universele wetten. Zoals dat blad dat net op dat moment door de boom wordt losgelaten en zich in flow naar beneden laat dwarrelen. Dat blad probeert de boel niet te forceren om toch wat meer naar links of wat dichter bij de boom terecht te komen.

Het spirituele gaat erom dat we hier op Aarde als mens de universele wetten, onze zielsenergie, om te zetten hebben in materie. Onder het woord materie zou je ook weer alleen maar geld en materiële luxe kunnen verstaan. In het spirituele is geld wel een onderdeel van de materiële ervaring, maar het gaat vooral over de aardse ervaringen waarin je je lessen en ervaringen hebt op te doen.

Dat zijn dan bijvoorbeeld relationele en zakelijke conflicten of voor jezelf leren opkomen. Wat mij betreft houdt spiritualiteit in dat je de ontdekkingstocht aangaat om uit je gevangenis van patronen te groeien richting een bezield leven. Of anders gezegd de bevrijding van je ziel uit het jasje van patronen en verwachtingen die jou werden meegegeven.

Workshops

CODE van de ZIEL

Ben je nieuwsgierig, enthousiast om je eigen handleiding te ontdekken?

*** Ontdek jouw code

Code van de Ziel | DNA Code